Phòng chờ cảng hàng không quốc tế Nha Trang
6 địa điểm áp dụng
 • 1. Phòng chờ quốc nội/quốc tế ACV tại Sân bay Liên Khương
  Địa chỉ: Phòng chờ quốc nội/quốc tế ACV tại Sân bay Liên Khương
 • 2. Phòng khách hạng Thương gia Quốc nội – Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa
  Địa chỉ: Phòng khách hạng Thương gia Quốc nội – Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa
 • 3. Phòng khách hạng Thương gia Quốc nội – Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa
  Địa chỉ: Phòng khách hạng Thương gia Quốc nội – Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa
 • 4. Phòng khách hạng Thương gia Quốc tế – Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa
  Địa chỉ: Phòng khách hạng Thương gia Quốc tế – Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa
 • 5. Phòng khách hạng Thương gia Quốc tế – Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa
  Địa chỉ: Phòng khách hạng Thương gia Quốc tế – Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa
 • 6. Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh – Nguyễn Tất Thành - P. Cam Nghĩa – TP. Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa
  Địa chỉ: Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh – Nguyễn Tất Thành - P. Cam Nghĩa – TP. Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa
CÁC THƯƠNG HIỆU KHÁC