Khu nghỉ dưỡng anantara
2 địa điểm áp dụng
  • 1. Biển Mũi Né, 12A Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận
    Địa chỉ: Biển Mũi Né, 12A Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận
  • 2. Phạm Hồng Thái, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam
    Địa chỉ: Phạm Hồng Thái, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam
CÁC THƯƠNG HIỆU KHÁC